Przejdź do treści

Raport z badania skuteczności działania portali z ogłoszeniami IT 2021/2022.

Po dwóch latach przerwy związanej z niepewną sytuacją na rynku pracy spowodowanej pandemią COVID-19 ponownie przeprowadziliśmy projekt badający skuteczność działania portali z ogłoszeniami IT. Celem badania było m.in. sprawdzenie poziomu jakości obsługi portali branżowych z ogłoszeniami o pracę w branży IT i analiza otrzymanych aplikacji. Wykorzystaliśmy metodologię tajemniczego klienta, przy współpracy z firmą, która opublikowała na portalach ogłoszenia o pracę na stanowiska: JavaScript Frontend Developer, Java Developer, Remote Fullstack .Net Developer i Project Manager. Ocenie poddana została jakość kontaktu z portalami, a także liczba i jakość spływających ogłoszeń o pracę. Wyniki badania pokazuje raport, który możecie Państwo pobrać poniżej.