Przejdź do treści

Dla sieci handlowych

Exit Store

Exit Store to badanie przeprowadzane na terenie sklepu, z jego klientami. Pozwala na analizę obszarów dystrybucji w danej lokalizacji ze względu na wartość koszyka, częstotliwość zakupów w tym sklepie oraz sklepach konkurencyjnych. Jego efektem jest powstanie tzw. heatmapy obszarów atrakcyjnych pod względem finansowym (skąd przychodzi najwięcej klientów), informacja o jakości dystrybucji na tych obszarach, ale także o dystrybucji innych, konkurencyjnych gazetek.

Distribution Check (DC)

Distribution Check – kontrola dystrybucji przy wykorzystaniu metodologii opracowanej i systematycznie udoskonalanej przez MANDS, która przeszła pozytywnie zarówno krajowe jak i zagraniczne kontrole realizacyjne. Aktualnie w ramach kontroli dystrybucji materiałów reklamowych odwiedzamy tygodniowo ponad 10 tys. gospodarstw domowych sprawdzając, czy zostały do nich dostarczone gazetki.

Call Distribution Check (CDC)

Call Distribution Check (CDC) to telefoniczna kontrola dystrybucji gazetek reklamowych. W ramach jednej fali badania, realizowanej zwykle raz na dwa lata, przeprowadzanych jest około 10 tysięcy wywiadów w lokalizacjach, które są z punktu widzenia jakości dystrybucji szczególnie ważne dla Klienta. Wyniki badania ukazują miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Distribution Reporting System (DRS)

Distribution Reporting System to odpowiedź MANDS na potrzebę szybkiej informacji o zakończeniu dystrybucji materiałów reklamowych na danym terenie. Jest to oprogramowanie webowe, udostępniane w miesięcznym abonamencie jako SaaS. Na poziomie kolportera materiałów umożliwia proste raportowanie zakończenia kolportażu na danym terenie. Dla klienta oznacza pewność, że materiały zostały rozniesione odpowiednio w założonym czasie.