Przejdź do treści

CAWI

Computer Assisted Web Interview (CAWI) to ankieta internetowa wypełniana samodzielnie przez respondenta.

Do przeprowadzania badań tego typu używamy oprogramowania CADAS CAWI, które łączy w sobie wszystkie elementy procesu badawczego: organizacyjne, metodologiczne, kontrolne i informatyczne. Umożliwia przeprowadzenie rzetelnych projektów o wysokiej jakości uzyskanych danych.

Istotnym aspektem programu jest duża możliwość partycypacji w procesie badawczym ze strony klienta (testowanie kwestionariusza, bieżący podgląd wyników i postępu badania). System zapewnia również pełne bezpieczeństwo (poprzez szyfrowany dostęp oraz podwójne szyfrowanie danych) informacji, łącznie z danymi teleadresowymi respondentów. Sam proces jest niezwykle przystępny dla respondenta, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, a interfejs kwestionariusza badawczego jest prosty i intuicyjny dla jego użytkowników. Istnieje również możliwość przerwania wypełniania ankiety oraz powrót do niej, bez utraty wpisanych już odpowiedzi.